O nama

Općenito

Hrvatsko energetsko društvo (skr. HED) je strukovna udruga koja na dobrovoljnom utemeljenju okuplja stručnjake i znanstvenike iz djelatnosti energetike. HED je od rujna 1992. godine član World Energy Council-a (Svjetsko energetsko vijeće), sa svim članskim pravima i obvezama. HED je nevladina i neprofitabilna udruga i ne može se povezivati s državnim, privatnim ili stranačkim organizacijama u Hrvatskoj. Temelj povezivanja HED-a je staleško djelovanje s društvima i udrugama u zemlji i inozemstvu koje imaju slične ciljeve.

Djelatnosti HED-a

 • okupljanje znanstvenog i stručnog potencijala energetske struke
 • pružanje stručne pomoći u razradi i postavljanju energetske politike i promicanju energetske kulture u Hrvatskoj
 • međunarodna suradnja na području energetike i s njom u svezi zaštita okoline
 • pružanje materijalne i stručne potpore mladim energetičarima
 • potpora izdavačkoj djelatnosti u području energetike (izdavanje časopisa, stručnih publikacija, analiza i sličnog)
 • organiziranje stručnih skupova, savjetovanja i seminara iz područja energetike
 • izrada ekspertiza i organiziranje razmjene eksperata, stručnih posjeta te pružanja potpore u školovanju i stipendiranju studenata energetskog usmjerenja
 • pružanje potpore pri izradi prijedloga propisa, pravilnika, preporuka, smjernica, uputa i standarda
 • dodjela godišnjih nagrada “Hrvoje Požar” znanstvenim i stručnim djelatnicima i studentima energetskog usmjerenja
 • godišnje organiziranje manifestacije pod nazivom “Forum – Dan energije u Hrvatskoj”
 • stručnog savjetovanja iz područja energetike.

Organizacija

Predsjednik
dr.sc. Ivica Toljan

Glavna tajnica
Martina Vajdić, mag.ing.el.techn.inf., MBA

Administrativna tajnica
Iva Sundji, mag.oec.

Članovi upravnog odbora
Đuro Držaić
Davor Đurđević
Hrvoje Glavaš
Vedran Špehar
Željko Tukša
Vanja Varda
Damir Vrbić
Mladen Zeljko

Članovi nadzornog odbora
dr.sc. Julije Domac
dr.sc. Vladimir Jelavić
dr.sc. Goran Slipac

Članovi časnog suda
dr.sc. Branka Jelavić
Marijan Kalea
prof.dr.sc. Vladimir Mikuličić

Statut HED-a

Članstvo

Kako postati član

Sve fizičke i pravne osobe koje žele postati članovi HED-a pozivaju se dostaviti ispunjenu Pristupnicu za članstvo na adresu hed@hed.hr, čime započinje formalni postupak učlanjenja.

Pristupnica za članstvo

Pristupnica za pravne osobe

GDPR

Članarina

Svaka fizička osoba dužna je podmiriti godišnju članarinu u iznosu od 10€ (5€ za umirovljenike i studente). Ukoliko je fizička osoba zaposlenik tvrtke članice HED-a, na iznos godišnje članarine za fizičku osobu primjenjuje se popust od 50%.

Podaci za uplatu: IBAN HR6223400091100048759
Opis plaćanja: OIB uplatitelja

Aktualno

Zagreb, 22. ožujka 2024.

ODLUKA O SAZIVANJU REDOVNE / IZBORNE SKUPŠTINE HED-a

Saziva se sjednica Redovne / Izborne Skupštine HED-a koja će se, sukladno odredbi članka 20. stavka 1. Statuta, održati elektroničkim putem dana
18. travnja 2024. godine s početkom u 10:00 sati, sljedećeg dnevnog reda:

 1. Otvaranje Skupštine te utvrđivanje broja prisutnih i zastupanih članova
 2. Izbor zapisničara, dva ovjerovitelja zapisnika Skupštine, radnog predsjedništva i Predsjednika Skupštine
 3. Odluka o izboru Predsjednika HED-a
 4. Odluka o izboru članova Upravnog odbora
 5. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora
 6. Odluka o izboru članova Časnog suda
 7. Izlaganje i usvajanje Godišnjeg financijskog izvješća za 2023. godinu
 8. Izlaganje i usvajanje Izvješća o radu za 2023. godinu 
 9. Izlaganje Plana rada i Financijskog plana za 2024. godinu
Prihodi i rashodi 2023. Plan rada 2024. Financijski plan 2024. Pojašnjenje financijskog plana
Događanja
Događanja
World Energy Congress
Rotterdam, 22.-25. travnja 2024.

WEC

Svjetsko energetsko vijeće glavna je i najistaknutija mreža globalne energetske zajednice i prva stalna, neprofitna energetska organizacija. Osnovana je 1923. godine kao nepristrana i neovisna zajednica energetske interesne skupine, sazivajući i olakšavajući dijalog vodstva, promičući prekograničnu suradnju te razmjenu novih ideja. Glavni cilj Svjetskog energetskog vijeća je podržati raznolika energetska društva da zajedno napreduju kroz energetsku tranziciju i transformaciju. Aktivno je uključeno u odgovor na klimatske izvanredne situacije dok istovremeno zadovoljava potrebe rastuće svjetske populacije za održivom energijom. S više od 3000 organizacija članica i prisutnošću u više od 90 zemalja Svjetsko energetsko vijeće pokriva lokalnu dubinu i globalnu širinu bitnu za podršku energetskim čelnicima i stručnjacima, kreatorima politika i širim dionicima da bolje razumiju i upravljaju povezanim izazovima te se pozabave promjenom složenih sustava.

Svjetsko energetsko vijeće

Kontakt